- VÅRMÖTE 2023 -

 

Torsdag 23.3 kl. 18.30 i Munsalagårdens mötesutrymme

 

Stadgeenliga ärenden.

Alf-Erik Helsing berättar om projektet "Träff i dialektens tecken"

Servering

 

Välkommen!